Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady kwalifikacji

UWAGA:
Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Zarzadzanie zasobami przyrody - studia w języku polskim

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy motywacji i przygotowania kandydata do podjęcia studiów oraz ogólnych problemów ochrony przyrody

Limit miejsc: 60 (obywatele polscy), 10 (cudzoziemcy)

Terminy rejestracji na studia:

Studia w języku angielskim:

  • Ecology and evolution

  • Environmental Protection and Management

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Dodatkowym wymogiem formalnym jest znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów, potwierdzona w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przez jednostkę prowadzącą studia (lub udokumentowana na poziomie określonym w rozporządzeniu MNiSW – z wyłączeniem kandydatów, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz osób, które ukończyły studia wyższe w języku angielskim).

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

Limit miejsc

  • Ecology and evolution: 15 (obywatele polscy), 15 (cudzoziemcy)

  • Environmental Protection and Management: 30 (obywatele polscy), 30 (cudzoziemcy)

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów

  • Ecology and evolution: 15

  • Environmental Protection and Management: 15

Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów.

Rekrutacja na studia będzie prowadzona do wypełnienia limitu przyjęć lub do zakończenia ostatniego naboru.

Terminy rejestracji na studia: