Wykaz kursów do wyboru w roku akad. 2017/18

Instytut kod kursu nazwa kursu
UJ.WBl.INŚ WBNZ-712 Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
UJ.WBl.INŚ d/u Biomonitoring ekosystemów wodnych
UJ.WBl.INŚ WBNZ-921 Effective research communication
UJ.WBl.INŚ WBNZ-79 Ekologia ewolucyjna
UJ.WBl.INŚ WBNZ-91 Ekologia wód śródlądowych
UJ.WBl.IZ d/u Genetyka konserwatorska
UJ.WBl.IG WB.IG-4401-D Gospodarka przestrzenna gmin
UJ.WBl.INŚ WBNZ-671 Hydrobiologia
UJ.WBl.IG WB.IG-3123-D Hydrologia obszarów zurbanizowanych
UJ.WBl.IG WB.IG-2104-D Katastrofy w przyrodzie
UJ.WBl.IB WBNZ-177 Lichenologia i lichenoindykacja
UJ.WBl.IG WB.IG-3222-D Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
UJ.WBl.INŚ WBNZ-868 Methods of secondary data analysis on society and environment
UJ.WBl.INŚ WBNZ-710 Naukowe podstawy ochrony przyrody
UJ.WBl.INŚ WBNZ-201 Oceanologia - wprowadzenie
UJ.WBl.INŚ d/u Ocena liczebności i przemieszczania się organizmów przy pomocy odłowów
UJ.WBl.IB WBNZ-902 Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
UJ.WBl.IG WB.IG-3315-D Podstawy bonitacji i waloryzacji gleb
UJ.WBl.INŚ WB.INS-30/1
WB.INS-30/2
Practical aspects of environmental conservation
UJ.WBl.INŚ WBNZ-830 Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
UJ.WBl.INŚ WBNZ-852 The ecology and conservation of Carnivora
UJ.WBl.INŚ WBNZ-849 Tropical ecology
UJ.WBl.INŚ WBNZ-850 Tropical ecology-field course
UJ.WBl.IG WB.IG-2119-D Współczesne problemy badań środowiska
UJ.WBl.INŚ WBNZ-847 Zarządzanie zasobami przyrody
UJ.WBl.IG WB.IG-3313-D Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb
UJ.WBl.INŚ WBNZ-685 Ekologia miasta
UJ.WBl.IZ   Island biogeography
UJ.WBl.IZ   Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
UJ.WBl.IB   Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza w procesach inwestycyjnych

 

» Rok akademicki 2016/17

Instytut kod kursu nazwa kursu
UJ.WBl.INŚ WB.INS-1 Advanced ecology
UJ.WBl.INŚ WBNZ-712 Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
UJ.WBl.INŚ d/u Biomonitoring ekosystemów wodnych
UJ.WBl.IB WB.IB.M-OP-U15 Biotechnologia roślin w ochronie przyrody
UJ.WBl.INŚ WBNZ-921 Effective research communication
UJ.WBl.INŚ WBNZ-79 Ekologia ewolucyjna
UJ.WBl.INŚ WBNZ-698 Ekologia gleby
UJ.WBl.IB WB.IB.M-OP-16z Ekologia krajobrazu i planowanie przestrzenne
UJ.WBl.INŚ WBNZ-734 Ekologia przemysłowa
UJ.WBl.INŚ WBNZ-91 Ekologia wód śródlądowych
UJ.WBl.INŚ WBNZ-700 Ekosystemy lądowe
UJ.WBl.INŚ WB.INS-2 Experimental design, data analysis and presentation
UJ.WBl.INŚ WBNZ-810 Fotografia przyrodnicza
UJ.WBl.IG WB.IG-3418-D Funkcjonowanie systemów przyrodniczych
UJ.WBl.IZ d/u Genetyka konserwatorska
UJ.WBl.IG WB.IG-2021-D Gospodarka przestrzenna
UJ.WBl.IG WB.IG-4401-D Gospodarka przestrzenna gmin
UJ.WBl.INŚ WBNZ-671 Hydrobiologia
UJ.WBl.IG WB.IG-3123-D Hydrologia obszarów zurbanizowanych
UJ.WBl.IG WB.IG-2104-D Katastrofy w przyrodzie
UJ.WBl.IB WBNZ-177 Lichenologia i lichenoindykacja
UJ.WBl.IG WB.IG-3222-D Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
UJ.WBl.INŚ WBNZ-868 Methods of secondary data analysis on society and environment
UJ.WBl.IG WB.IG-3417-D Metody badań struktury środowiska przyrodniczego
UJ.WBl.INŚ WBNZ-673 Monitoring środowiska
UJ.WBl.INŚ WBNZ-710 Naukowe podstawy ochrony przyrody
UJ.WBl.INŚ WBNZ-201 Oceanologia - wprowadzenie
UJ.WBl.INŚ d/u Ocena liczebności i przemieszczania się organizmów przy pomocy odłowów
UJ.WBl.IB WBNZ-902 Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
UJ.WBl.IG WB.IG-2037-D Oceny oddziaływania na środowisko
UJ.WBl.IB WB.IB.M-OP-U20 Ochrona walorów przyrodniczych na terenach zurbanizowanych
UJ.WBl.INŚ WBNZ-848 Odnawialne źródła energii
UJ.WBl.IG WB.IG-3315-D Podstawy bonitacji i waloryzacji gleb
UJ.WBl.INŚ WB.INS-5 Practical aspects of environmental conservation
UJ.WBl.IB WBNZ-874 Problematyczne gatunki inwazyjne
UJ.WBl.IG WB.IG-2112-D Przyrodnicze obszary chronione
UJ.WBl.INŚ WBNZ-830 Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
UJ.WBl.IG WB.IG-2022-D System środowiska przyrodniczego
UJ.WBl.INŚ WBNZ-852 The ecology and conservation of Carnivora
UJ.WBl.INŚ WBNZ-849 Tropical ecology
UJ.WBl.INŚ WBNZ-850 Tropical ecology-field course
UJ.WBl.IB WBNZ-934 Waloryzacja przyrodnicza
UJ.WBl.IG WB.IG-2119-D Współczesne problemy badań środowiska
UJ.WBl.IG WB.IG-2015-D Wybrane geozagrożenia
UJ.WBl.INŚ WBNZ-847 Zarządzanie zasobami przyrody
UJ.WBl.IG WB.IG-3313-D Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb