Wydziałowe Centrum Dydaktyki

Kształcenie pedagogiczne

Studenci, którzy przygotowują się do zawodu nauczyciela odbywają szkolenie pedagogiczne, obejmujące dydaktykę szczegółową oraz szkolenie psychologiczno-pedagogiczne.

Zajęcia z podstaw dydaktyki oraz dydaktyki szczegółowej (biologii w szkole podstawowej i liceum oraz przyrody w szkole podstawowej) realizowane są w Wydziałowym Centrum Dydaktyki.

Adres:

Wydziałowe Centrum Dydaktyki

Ul. Gronostajowa 9, p.0.88

Tel. 12 664 50 37, 12 664 50 35

Zajęcia z psychologii i pedagogiki (obowiązkowe) oraz emisji głosu (nie obowiązkowe, ale zalecane) realizowane są w Studium Pedagogicznym UJ http://www.sp.uj.edu.pl/

Zaświadczenie uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela biologii oraz przyrody wystawiane jest w Studium Pedagogicznym UJ, po ukończeniu studiów (otrzymaniu dyplomu) oraz szkolenia pedagogicznego.

Informacje ogólne

Zespół ds. Dydaktyki Biologii, powołany w 1992 roku, został z czasem przekształcony w Pracownię Dydaktyki Biologii, której kierownictwo objęła dr Halina Wojciechowska, a w 2010 roku w Wydziałowe Centrum Dydaktyki. Zadaniem Centrum jest przygotowanie studentów biologii do nauczania biologii i  przyrody w szkołach. Wydziałowe Centrum Dydaktyki włącza się ponadto w organizację etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej oraz w działalność Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk, a także współpracę ze szkołami.

PROJEKTY:

„Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” – realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. „Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce (dr Robert Czuchnowski – koordynator obszaru BIOLOGIA Małopolskiej Chmury Edukacyjnej).

http://e-chmura.malopolska.pl/

Dydaktyka biologii i przyrody

Zapraszamy do zapoznania się z programami kształcenia pedagogicznego realizowanego przez Wydziałowe Centrum Dydaktyki. Po ukończeniu bloku dydaktycznego można uzyskać uprawnienia zawodowe do nauczania biologii we wszystkich typach szkół oraz przyrody w szkole podstawowej. Mają Państwo do wyboru 2 warianty toku kształcenia w ramach dydaktyki szczegółowej, uprawniające do nauczania samej biologii lub biologii i przyrody w zależności od roku studiów oraz wybranego przedmiotu/przedmiotów nauczania.

Zajęcia obejmują wykłady (prowadzone przez dr Lucynę Paul), ćwiczenia przygotowujące do organizacji lekcji w klasie i w terenie (prowadzone przez dr. Roberta Czuchnowskiego i dr Lucynę Paul) oraz różne formy praktyki w szkołach (szkoła podstawowa, liceum).

Punkty ECTS z dydaktyki szczegółowej nie są wliczane do limitu 180 punktów wymaganych do zaliczenia studiów I stopnia i 120 punktów dla studiów II stopnia, ale mieszczą się w puli punktów dodatkowych (po 30 ECTS na studiach I i II stopnia).

Dodatkowo należy zaplanować kształcenie pedagogiczno-psychologiczne realizowane w Studium Pedagogicznym UJ http://www.sp.uj.edu.pl/, za które również otrzymują Państwo punkty ECTS. W uzasadnionych przypadkach mogą one być rozliczane jako punkty za tzw. przedmioty ogólnouczelniane/ humanistyczne

Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami zapraszamy w godzinach dyżurów do Wydziałowego Centrum Dydaktyki.

Do pobrania: Program kształcenia pedagogicznego

Dr Lucyna Paul, Dr Robert Czuchnowski

Pracownicy

Zespół dydaktyków przedmiotowych na Wydziale Biologii

Robert Czuchnowski, dr, starszy wykładowca
Specjalność: biologia, dydaktyka biologii i przyrody
Zainteresowania badawcze: nauczanie biologii i przyrody, e-learning oraz metody aktywizujące w nauczaniu, wsparcie procesów edukacyjnych technologiami ICT, biologia ptaków.
adres: Gronostajowa 9
tel: 12 664 50 35
e-mail: 
robert.czuchnowski@uj.edu.pl

Lucyna Paul, dr, starszy wykładowca
Specjalność: biologia, dydaktyka biologii i przyrody
Zainteresowania badawcze: nauczanie biologii i przyrody, metody aktywizujące, neurodydaktyka.
adres: Gronostajowa 9
tel: 12 664 50 37
e-mail: 
lucyna.baluszynska@uj.edu.pl

Wybrane publikacje

  • Szpilska A., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H., „Poznajemy tajemnice przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
  • Andryjańska A., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H., „Zbiór zadań i pytań z przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
  • Marciniec I., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H., „Zeszyt ćwiczeń z przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
  • Wojciechowska H., „Len odkrywany na nowo". EKOŚWIAT, listopad 2003
  • Wojciechowska H., „Jak jeść aby schudnąć, jak jeść aby nie tyć, czyli metoda Montignaca". EKOŚWIAT, grudzień 2003.
  • Bałuszyńska L., „Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży a nowa podstawa programowa". Edukacja Środowiskowa w Społeczeństwie Wiedzy, Warszawa 2010.
  • Czuchnowski R., „Dobre praktyki i wyzwania przy realizacji zajęć on-line z biologii w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna". W: Pamuła-Behrens M.(red.) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Projekt Systemowy Województwa Małopolskiego. Tom II – Małopolska Chmura Edukacyjna – nowe trendy i dobre praktyki nauczania. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015.

Dyżury w Wydziałowym Centrum Dydaktyki

Wydziałowe Centrum Dydaktyki Wydziału BiNoZ, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, p. 0.88

Dyżury w semestrze zimowym  2017/2018:

 

Poniedziałek          12.30 – 13.30        dr Robert Czuchnowski

Środa                     11.00 – 12.00        dr Robert Czuchnowski

Czwartek               10.30 – 11.30         dr Lucyna Paul

Komunikaty

Aktualnie trwa rejestracja w systemie USOS na przedmioty dydaktyczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela biologii i przyrody realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 przez Wydziałowe Centrum Dydaktyki. Do rejestracji uprawnione są osoby, które zapisały się osobiście na blok dydaktyczny w Wydziałowym Centrum Dydaktyki w wyznaczonym terminie. Pozostałe osoby zainteresowane rozpoczęciem przygotowania jeszcze w tym roku akademickim proszone są o zgłaszanie się na dyżury w dniach 3 i 4 października2017r.