Program studiów I stopnia

(dotyczy studentów rozpoczynajacych studia po roku akademickim 2012/13)

sem Symbol   Koordynator Kurs/treść ECTS Wykł. Ćw. Konw Teren Razem
          I rok            
  BHP-1   e-learning Szkolenie BHP 0         4
I INS-02 E S. Knutelski, A. Pecio Zoologia 7 45 45     90
I INS-03 E S. Leszczyński Geologia 7 45 30     75
I INS-61 E J. Szklarzewicz Chemia 7 30 15 30   75
I WB.IG-0101-DL E J. Balon Podstawy geografii fizycznej z elementami astronomii 3 45       45
II INS-04 E Z. Szeląg, E. Kuta Botanika 7 45 40     85
I INS-06/WBNZ-722 E   Matematyka 4 45       45
II INS-13 E M. Drewnik Gleboznawstwo i geografia gleb 4 15 15   15 45
II INS-19 Z/O M. Cichoń Podstawy statystyki 2 8 12     20
II WB.IG-0116-DL E J. Kozak Geoinformatyka 10 45 45   20 110
II WB.IG-0202-DL E Z. Ustrnul Meteorologia i klimatologia 3 30       30
II WB.IG-0108-DL-I   K. Krzemień Geomorfologia I (2013/14) 0 20       20
I i II       Wychowanie fizyczne 2   60     60
I i II       Inne kursy do wyboru z katalogu biologii i geografii* 4         60
        ECTS 60          
    II rok  
III INS-21 E R. Laskowski Ekologia 5 15 30 15   60
III INS-46 E Z. Rudy Fizyka z elementami biofizyki i geofizyki 4 30 15     45
III WB.IG-0106-DL E M. Matuszewski Podstawy ekonomii 2 30       30
III WB.IG-0108-DL E K. Krzemień Geomorfologia 3 30 lub
10 (2014/15)
      30
III WB.IG-0210-DL E Bartłomiej Rzonca Hydrologia i oceanografia 3 30       30
III WBNZ-887     Absolwent na rynku pracy 1     15   15
III WBNZ-OWI     Ochrona własności intelektualnej 1     15   15
IV INS-75 Z/O P. Ryszka Metody terenowych badań przyrodniczych 6 25     105 130
IV WBNZ-407 Z/O J. Weiner Biogeochemia 3 15   15   30
IV INS-76 E Izabela Sołjan Geografia człowieka 3 15   15   30
IV INS-71     PRAKTYKA ZAWODOWA - 3 tyg. 3          
III i IV   E   Język angielski - egzamin na poziomie min. B2 4   120     120
III i IV       kursy do wyboru z geografii za minimum ECTS* z listy 8         120
III i IV       kursy do wyboru z biologii za minimum ECTS* z listy 8         120
III i IV       Inne kursy do wyboru z katalogu biologii i geografii** 6         90
        ECTS 60          
          III rok            
V INS-36 E R. Korona Genetyka 4 30 15     45
V WBNZ-804 E K. Turnau Mikrobiologia 5 22 30 6   60
VI INS-35 E R. Konieczny Fizjologia roślin 3 15 15     30
VI INS-41 E P. Koteja Fizjologia zwierząt 6 24 30 6   60
VI INS-63 E J. Kozłowski Mechanizmy ewolucji 4 20 10     30
VI WB.IG-0117-DL E A. Kołoś Podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska 3 30       30
VI WBNZ-895 Z   Proseminarium 2     30   30
V i VI INS-73 Z Z. Ustrnul, J. Kapusta Aktualne problemy nauk przyrodniczych 3   60     60
V i VI       kursy do wyboru z geografii z listy 8         120
V i VI       kursy do wyboru z biologii z listy 8         120
V i VI       Inne kursy do wyboru z katalogu biologii i geografii** 4         60
VI WB.IG-1109-DL lub WBNZ-894     Pracownia licencjacka 10         30
        ECTS 60          
          Razem I-III rok 180 639 527 254 140 2284

Uwagi:
1. Z uwagi na pokrywające się treści programowe z kursami obowiązkowymi, na studiach nie mogą być realizowane  następujące kursy:

  • WB.IG-0113-DL Terenowe metody badań przyrodniczych
  • WB.IG-3310-DL Metody badania gleb

2. W przypadku zwolnienia lekarskiego z wychowania fizycznego, należy zaliczyć dodatkowy kurs za minimum 2 ECTS.

* nadwyżka punktów ECTS przechodzi na kolejny rok
** do punktacji wliczana jest nadwyżka ECTS uzyskana za zaliczenie kursów z listy