Ważne terminy

Rok akademincki 2017/18

2017 r.  
2 października składanie wniosku o przepisanie ocen z przedmiotów z semestru zimowego
23.09 - 04.10.2017  rejestracja elektroniczna na kursy obowiązkowe i fakultatywne na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 (zapisy, wypisy, zmiana grup)
07.10 - 18.10.2017 rejestracja uzupełniająca (tylko zapisy i zmiana grup!)
22 października uiszczenie opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze zimowym i całorocznych
23 października podpięcie przedmiotów pod program
27 października składanie deklaracji przedmiotów wybranych na semestr zimowy 
30 października przedłużenie ważności legitymacji studenckiej  (po złożeniu deklaracji przedmiotów)
2018 r.  
30 stycznia składanie wniosku o przepisanie ocen z przedmiotów z semestru letniego
13 - 24 lutego rejestracja elektroniczna na kursy obowiązkowe i fakultatywne na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 (zapisy, wypisy, zmiana grup)
27 luty - 1 marca rejestracja uzupełniająca (tylko zapisy i zmiana grup!)
7 marca podpięcie przedmiotów pod program
12 marca składanie deklaracji przedmiotów wybranych na semestr letni 
15 marca uiszczenie opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze letnim
30 marca przedłużenie ważności legitymacji studenckiej  (po złożeniu deklaracji przedmiotów)
16 września składanie pracy dyplomowej do ostatecznej akceptacji przez opiekuna
30 września ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w sekretariacie ds. studenckich
30 września ostateczny termin zaliczenia roku, złożenia wniosku o wpis warunkowy lub powtarzanie roku
30 września rozliczenie etapu studiów w systemie USOS i wpis na kolejny rok akademicki (do rozliczenia wymagane jest zamknięcie konta w bibliotece)