Ważne terminy

Rok akademincki 2016/17

30.09.2016

składanie wniosku o przepisanie ocen z przedmiotów z semestru zimowego

8-14.09.2016

19-30.09.2016

rejestracja elektroniczna na kursy obowiązkowe i fakultatywne w roku akademickim 2016/2017 (zapisy, wypisy, zmiana grup) - kursy o symbolu WBNZ i WB.INS

rejestracja uzupełniająca (tylko zapisy i zmiana grup!)

27.09-4.10.2016

7-13.10.2016

I tura rejestracji na lektoraty

II tura rejestracji na lektoraty

22.10.2016 uiszczenie opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze zimowym i całorocznych
od 24.10.2016 przedłużanie ważności legitymacji studenckich

31.10-7.11.2016

składanie deklaracji przedmiotów wybranych na semestr zimowy oraz wyboru opiekuna pracy magisterskiej

30.01.2017 składanie wniosku o przepisanie ocen z przedmiotów z semestru letniego

8.02-14.02.2017

18.02-24.02.2017

pierwszy etap uzupełniającej rejestracji elektronicznej na kursy (WBNZ, WB.INS) w semestrze letnim 2016/2017

rejestracja uzupełniająca (tylko zapisy i zmiana grup!)

15.03.2017 uiszczenie opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze letnim

16-22.03.2017

składanie deklaracji przedmiotów wybranych na semestr letni i przedłużanie ważności legitymacji studenckiej

21.04-30.04.2017

rejestracja na egzaminy z lektoratu

16.09.2017 składanie pracy dyplomowej do ostatecznej akceptacji przez opiekuna

30.09.2017

ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w sekretariacie ds. studenckich

30.09.2017

ostateczny termin zaliczenia roku, złożenia wniosku o wpis warunkowy lub powtarzanie roku

do 15.10.2017 rozliczenie etapu studiów w systemie USOS i wpis na kolejny rok akademicki (do rozliczenia wymagane jest zamknięcie konta w bibliotece)