Instytut Nauk o Środowisku

Instytut Nauk o Środowisku prowadzi badania w zakresie biologii ewolucyjnej, ekologii fizjologicznej, różnorodności biotycznej organizmów w środowiskach lądowych i wodnych, etologii, interakcji między roślinami i mikroorganizmami, ekotoksykologii i ekologii stresu. Zajmujemy się także monitoringiem zanieczyszczenia środowiska, ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Kształcimy studentów na kierunkach: biologia, biologia i geografia, ecology and evolution, zarządzanie zasobami przyrody oraz ochrona środowiska. Nasi pracownicy prowadzą ponadto zajęcia dla studentów Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki. W Instytucie kształcimy też około 60 doktorantów, którzy biorą aktywny udział zarówno w badaniach naukowych, jak i w edukacji.