Studia

Instytut Nauk o Środowisku kształci studentów na kierunkach:

Zajęcia prowadzą również doświadczeni nauczyciele akademiccy z Instytutu Botaniki oraz Zoologii WBiNoZ, Wydziału Geografii i Geologii oraz eksperci spoza Uniwersytetu. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, salach wykładowych i ćwiczeniowych zlokalizowanych w budynkach III Kampusu UJ.

Komunikaty

Sekretariat

Instytut Nauk o Środowisku, pokój L1.10
ul. Gronostajowa 7,
30-387 Kraków

tel: 12 664 51 24
   
czynny: po: 10.30-12; 14-15
  wt, śr: 10-12
czw: 10.30-12
  pi: dzień wewnętrzny
sierpień:

przerwa wakacyjna

e-mail: studia.inos@uj.edu.pl